Om skiklubben

Vejle ski og motionsklubVejle Ski-og Motionsklub blev oprindelig startet som Vejle Skiklub 2. marts 1933. Det var på den tid da borgerskabet var begyndt at tage på skiferie nordpå og til Alperne. Klubben var aktiv i mange år og under 2. verdenskrig, hvor der var gode sne-vintre, medvirkede klubben til at der blev bygget et skihop i Nørreskoven. Gennem tiden faldt medlemstallet og klubben blev lukket. Med baggrund i sne-vintrene i 70èrne blev klubben restartet den 12. marts 1979.  Klubben voksede hurtigt, både medlemsmæssigt og sportsligt. Og da klubben etablerede liftene, først 2 forskellige steder ved Daugaard Strand og senere Skibet i Vejle Ådal, blev klubben en af Danmarks største, med eget liftanlæg, snescooter mv.

Manglen på sne i de efterfølgende år medførte, at medlemstallet faldt og da lejemålet af bakken i Skibet blev sagt op- og det ikke lykkedes at finde en anden-faldt den alpine afdeling, som var langt den største, mere eller mindre sammen. Langrends afdelingen og specielt skigymnastikken holdt klubben levende og ved generalforsamlingen den 12. november 2003, ændredes navnet til Vejle Ski-og Motionsklub. I dag er klubben stadig præget af en aktiv langrendsafdeling og den samlende ski-gymnastik.

Klub film

Vejle Ski- og Motionsklubs vedtægter:

§1

Klubbens navn: Vejle Ski- og Motionsklub.
Stiftet 12.3.1979. Klubbens hjemsted er Vejle Kommune.

§2

Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke skiløb samt motion rettet mod skiløb.

§3

Klubbens formål understøttes ved at den består af 2 ligeværdige afdelinger, en skiløbsafdeling og en motionsafdeling.
Medlemmerne kan vælge kun at være medlem af motionsafdelingen.

§4

Klubbens skiløbsafdeling er medlem af Danmarks Skiforbund under Danmarks Idræts Forbund, og underkastet disse forbunds love og regler.

§5

Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

§6

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling den 1. oktober og skal betales inden generalforsamlingen i november.
Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingent er indbetalt.

§7

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel inden 1. oktober. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 15. december, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med 14 dages varsel. Bestyrelsen kan suspendere eller udelukke et medlem, der har overtrådt klubbens vedtægter og bestemmelser eller har skadet klubbens omdømme, dog først efter at vedkommende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Det ekskluderede medlem kan fordre spørgsmålet om eksklusion, dog med undtagelse af udelukkelse p.g.a. kontingentrestance, prøvet på den førstkommende generalforsamling samt ved DSkiF. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamling, kan kun optages igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§8

Klubben ledes af en bestyrelse påop til 7medlemmer. Motionister og skiløbere skal være repræsenteret i bestyrelsen. Formanden vælges af generalforsamlingen og er valgt for et år ad gangen, resten af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der kan ske genvalg. Resten af bestyrelsen konstituerer sig som kasserer, næstformand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

§9

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Klubben forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bank-konti hver for sig. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10

Kassereren fører medlemsprotokol, samt specificeret regnskab. Klubbens revisor kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

 

9. udgave. Vedtaget på generalforsamling 21. november 2019.

 

 

Vores team

Hanne Fogh

Hanne Fogh

Gymnastik instruktør og suppleant hannefogh0@gmail.com
Søren

Søren

Hjælpe instruktør rulleski srenkirkegaardmadsen@gmail.com
Tommy

Tommy

Bestyrelsesmedlem og mtb instruktør Chiappucci@gmail.com
Hans Jørgen

Hans Jørgen

Kasserer hjmortensen@yahoo.dk
Jan Fogh

Jan Fogh

Formand jafogh@gmail.com

Explore Smarty